Investering i nybyggnation av kylutrymme

Gustafslunds Handelsträdgård AB investerar i nybyggnation av kylutrymme med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syftet med investeringen av en ny modern kylbyggnad är att kunna driva upp blomsterlök på ett mer effektivt och konkurrenskraftigt vis än tidigare samt en förbättring av arbetsmiljön för vår personal.